Nabór wniosków do V edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 13 lipca br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln złotych. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 4,97 proc.

– Samorządowy Program Pożyczkowy kierowany jest do gmin i powiatów, które planują inwestycje z zakresu oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę, a także budowy oraz remontu dróg i potrzebują na to funduszy – mówi Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Ograniczony budżet gmin wiejskich i wiejsko-miejskich zwykle nie pozwala na realizację wszystkich inwestycji, dlatego warto szukać innej, pozabudżetowej formy finansowania. Gminy biorące udział w programie korzystają z tego typu finansowania z uwagi na fakt, że ma ono preferencyjne oprocentowanie w stosunku do kredytów komercyjnych. Wyjątkowo atrakcyjne są dla nich zazwyczaj pożyczki na infrastrukturę drogową, gdyż nie ma wielu możliwości pozyskania preferencyjnych kredytów i pożyczek na ten cel – dodaje. 

Wkrótce EFRWP ogłosi laureatów IV edycji programu. W ramach III edycji spośród wszystkich wniosków wybrano 13 zgłoszeń, wśród których znalazły się gminy z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Do tej pory Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił w ramach trzech edycji SPP pożyczek na kwotę ponad 20 mln złotych.

„Samorządowy Program Pożyczkowy” jest kontynuacją wieloletnich starań EFRWP zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest on adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

Pożyczki w ramach „Samorządowego Programu Pożyczkowego” udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Wyróżnia je także preferencyjne oprocentowanie, które dla przedsięwzięć priorytetowych wynosi 0,95 wskaźnika WIBOR 3M, dla pozostałych stanowi równowartość tego wskaźnika. Może ona zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100 proc. wartości zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 mln zł.

Pożyczka, zgodnie z opinią Centrum Zamówień Publicznych, może zostać zaciągnięta bez przeprowadzania przetargu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!