Przyznane środki na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji wynoszą około 34,4 mln euro. W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" środki są przyznawane na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.

Łącznie od uruchomienia działania na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej wypłacono 2879 beneficjentom około 89,3 mln zł, tj. około 22 mln euro. W marcu Agencja Rynku Rolnego dokonała wypłaty pomocy 803 producentom rolnym w kwocie około 21,6 mln zł, tj. około 5,2 mln euro.

Najwięcej środków finansowych wypłacono producentom rolnym, którzy zrealizowali inwestycje w województwach: wielkopolskim (8,7 mln zł), mazowieckim (4,4 mln zł) i kujawsko-pomorskim (1,6 mln zł). Najmniej środków finansowych trafiło do województwa zachodnio-pomorskiego (24,8 tys. zł).

W ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" środki przyznawane na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne. Łącznie od uruchomienia działania na inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne wypłacono 16 beneficjentom około 22,3 mln zł, tj. około 5,4 mln euro. W marcu 2012 r. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła pomoc 4 przedsiębiorcom w wysokości około 10,7 mln zł, tj. około 2,6 mln euro.

Agencja częściowo refundowała inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń do produkcji brykietu oraz pelletu, które zostały zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego i dolnośląskiego oraz budowę bioelektrowni rolniczej, zrealizowanej na terenie województwa wielkopolskiego.

Od początku uruchomienia działań Programu, Agencja Rynku Rolnego wypłaciła 2895 beneficjentom około 111,6 mln zł, tj. około 27,4 mln euro, w tym w marcu 2012 r. 807 beneficjentom wypłacono kwotę około 32,3 mln zł, tj. około 7,8 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!