Ten rozwój przedsiębiorczości jest możliwy dzięki wsparciu, którego udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Dotychczas pracę w małych firmach znalazło ponad 12,5 tys. osób, a wkrótce liczba ta będzie znacznie większa, gdyż w trakcie oceny znajduje się ok. 15 tys. wniosków z ostatniego naboru.

Wieś, obok swojej tradycyjnej roli wytwarzania produktów żywnościowych, zyskuje bowiem także znaczenie jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. Impulsem do takich przemian są unijne programy realizowane przez ARiMR, wśród nich "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", oferujący dofinansowanie inwestycji, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby nowo utworzonych stanowisk pracy. W przypadku jednego miejsca pracy można otrzymać do 100 tys. zł dofinansowania, co najmniej dwu miejsc - do 200 tys. zł. Natomiast stworzenie co najmniej trzech etatów pozwala ubiegać się o wsparcie sięgające 300 tys. zł.

Wszyscy, którzy otrzymali pomoc z tego działania podkreślają, że bez niej założenie własnej firmy byłoby dużo trudniejsze, a często wręcz niemożliwe. Ze wsparcia oferowanego przez ARiMR na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem korzystali m.in. przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego. Zdaniem  Piotra Janikowskiego, który dzięki dotacji z ARiMR kupił koparko-ładowarkę i świadczy usługi budowlane uważa, że droga do otrzymania pieniędzy jest prosta. Problemów z ich otrzymaniem nie miała również Anna Szymańska, która w małej miejscowości prowadzi zakład fryzjerski. Dzięki dofinansowaniu kupiła samochód, zwiększyła zatrudnienie, co umożliwiło poszerzenie zakresu usług świadczonych przez jej salon.

W innych regionach kraju przedsiębiorcy też nie zasypiali gruszek w popiele, skorzystali z dofinansowania na stworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i są z tego bardzo zadowoleni.

Inwestycje, które są realizowane ze środków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zmieniają polskie wsie i miasteczka. Zgodnie z celami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, której jednym z dwóch filarów jest PROW 2007-2013,  stają się one bardziej przyjaznymi i wygodnymi miejscami do życia, gdzie coraz częściej skorzystać można z takich samych usług, jakie oferują miasta. Zaczynają to doceniać mieszkańcy dużych aglomeracji, którzy coraz chętniej zamieszkują na terenach wiejskich, by cieszyć się ich walorami. Podobał się artykuł? Podziel się!