15 maja mija podstawowy termin składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. O wszystkie płatności można się ubiegać wypełniając wspólny wniosek. Aby ułatwić złożenie wniosku tym rolnikom, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Biura powiatowe będą pracować do 22.00, ale gdyby okazało się, że do tej godziny nie uda się przyjąć wszystkich wniosków od rolników czekających w kolejce na ich złożenie, takie biuro będzie czynne do obsłużenia ostatniego z nich.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok, można złożyć także za pośrednictwem Internetu lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wtedy o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania widniejąca na stemplu. Kto pomimo tego, nie zdąży złożyć wniosku do 15 maja będzie mógł to zrobić jeszcze do 11 czerwca, ale w takim przypadku przysługujące mu płatności będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W przypadku, gdy rolnik stwierdzi, że pomylił się przy wypełnianiu wniosku lub chce go uzupełnić, ma prawo poprawić go. Jeżeli złoży korektę wniosku w ARiMR do 31 maja 2012 r. wówczas może liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Jeżeli poprawiony wniosek dostarczy do Agencji po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca, wtedy należne dopłaty będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Do 14 maja swoje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło dopiero ponad milion rolników. Wśród nich ponad 542 tys. wnioskodawców ubiega się o przyznanie wsparcia ONW. Natomiast o płatności rolnośrodowiskowe wystąpiło dotychczas 74237 rolników, spośród nich 15756 wnioskodawców robi to po raz pierwszy, a 58481 występuje o kolejną płatność w ramach tego programu.

Podobał się artykuł? Podziel się!