Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci w tym roku swoim beneficjentom z sektora rolno-spożywczego w formie płatności bezpośrednich i wsparcia z PROW 2007-2013 około 20 mld zł. Z tego już do 24 listopada br. Agencja wypłaciła z tytułu dopłat bezpośrednich około 10 mld zł a z PROW 2007-2013 ponad 4,019 mld zł na realizację nowo uruchomionych działań i sfinansowanie zobowiązań wnikających z programów wdrażanych w latach 2004-2006.

Producentom prowadzącym działalność rolniczą na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ARiMR wypłaciła za 2007 r. tzw. dopłaty ONW łącznie na kwotę ponad 1,342 mld zł. W tym roku po raz pierwszy w swojej historii ARiMR uruchomiła płatności ONW przed 1 grudnia. W poprzednich latach wypłaty te rozpoczynały się wraz z płatnościami obszarowymi i realizowane były przez kilka miesięcy. Pieniądze z tego tytułu wypłacane są w pierwszej kolejności rolnikom najbardziej poszkodowanym przez tegoroczną suszę. Do 24 listopada Agencja przekazała rolnikom na konta bankowe blisko 36,5 mln zł z tytułu dopłat ONW naliczonych za 2008 rok. Do końca grudnia br. ARiMR zamierza zrealizować płatności dla większości rolników, którzy złożyli wnioski o wsparcie na prowadzenie działalności na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Do 24 listopada ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 120 mln zł młodym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Premie takie otrzymało już ponad 2400 rolników. Wnioski na to działanie są nadal przyjmowane. Do 17 listopada br. Oddziały Regionalne Agencji przyjęły w skali kraju 6064 wniosków od rolników o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy młodym rolnikom. Złożone dotychczas wnioski w największym stopniu wykorzystują limity środków przyznane na ten rok w województwach: kujawsko-pomorskim – 74,33%, podlaskim – 67,49%, wielkopolskim – 64,62% i mazowieckim – 62,14%. W tym roku ARiMR może przeznaczyć na wypłacanie premii ułatwiających start młodym rolnikom ponad 554 mln zł, a w całym okresie realizacji PROW 420 mln euro. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), każdy Oddział Regionalny przyjmował będzie wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią wojewódzki limit środków w co najmniej 120%, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r.