W Niemczech, które są na drugim miejscu, wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 miliardy zł. Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już ponad 80 proc. środków zostało zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom ponad 22,7 mld złotych, część zagospodarowanych pieniędzy jest zaplanowanych do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich, które wynikają z umów zawartych przez agencję.

Z PROW na lata 2007-2013 ARiMR ma jeszcze do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, około 13 miliardów złotych. Rozdzielanie środków z PROW 2007-2013 jest ogromnym zadaniem, o czym najlepiej świadczy to, że do połowy kwietnia 2011 r. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji około 230 tys. wniosków o udzielenie wsparcia, a jeszcze warto zauważyć, iż ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW, których co roku jest  przeszło 700 tys., czy też starających się o dopłaty rolno-środowiskowe (corocznie jest ok. 100 tys. takich wniosków). Podobał się artykuł? Podziel się!