"To wielki program inwestycyjny i wielka szansa" - podkreśliła komisarz na poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie.

Jej zdaniem pieniądze te powinny być wydawane - zgodnie z przyjętą strategią województwa lubelskiego - zarówno na inwestycje drogowe, poprawę komunikacji i dostępności regionu, jak i na przedsięwzięcia, które "będą decydowały o nowoczesności" regionu, czyli m.in. rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność, technologie informacyjne, tworzenie klastrów - tj. sieci współpracy między ośrodkami uniwersyteckimi i przedsiębiorstwami.

"Jest w województwie lubelskim takie myślenie, że te dwie nogi są potrzebne - infrastruktura, która ułatwia łączność ze światem, i to wszystko, co buduje fundament społeczeństwa opartego na wiedzy, edukacji, badaniach naukowych" - powiedziała komisarz.

"Cieszę się, że lubelskie - które musi doganiać, jest ciągle województwem uboższym w Europie - wie, że doganianie dzisiaj, to nie jest tylko otwieranie nowych dróg, ale także, a może i przede wszystkim, otwieranie umysłów i w to będziemy inwestować" - zaznaczyła.

Huebner podkreśliła, że funkcjonujemy w świecie globalnym, który stwarza i zagrożenia i szanse zarówno dla regionów biednych, jak i bogatych, a Unia Europejska zobowiązuje się do działania na rzecz wyrównywania poziomów rozwoju między nimi.

"Trzeba popatrzeć na różnice rozwojowe w kategoriach wspólnych szans i wspólnych wyzwań, które mają regiony ubogie i bogate. Polityka regionalna jest dla wszystkich, bo wszyscy mamy wyzwania. Biedniejsi potrzebują większego wsparcia i na tym polega solidarność europejska" - powiedziała Huebner.

"Znacznie więcej inwestujemy w regionach uboższych, które mają pewną drogę do pokonania i wyzwania rozwojowe znacznie silniejsze" - dodała.

Jej zdaniem różnice rozwojowe zawsze będą, bo - jak zaznaczyła - nie chodzi o to, żeby wszyscy byli tacy sami. "Chodzi o to, żeby mobilizować potencjał rozwojowy, potencjał wewnętrzny regionu. Wszyscy musimy rosnąć, wszyscy mamy kogoś, z kim się porównujemy i kogo doganiamy" - powiedziała.

Komisarz spotkała się w Lublinie z samorządowcami i naukowcami. Odwiedziła także Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!