PRZEGLĄD PRASY: Teraz na pieniądze ma szanse kolejnych tysiąc gospodarzy. Tylu złożyło wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Można było je składać od 1 sierpnia do 1 października.

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dopłaty na zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, dla których nie ma takiego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę.

O te dokumenty rolnicy mogą już występować do urzędów. Ponadto rolnik powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.

Od przyszłego roku rolnicy będą mogli otrzymać pieniądze nie tylko na zalesianie gruntów rolnych, ale też innych niż rolne. W latach 2007 - 2013 na zalesienia w ramach PROW przeznaczono ponad 653 mln euro.

Źródło: Głos Koszaliński

Podobał się artykuł? Podziel się!