Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o dofinansowanie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw do 9 lipca. Część wniosków spływa jeszcze pocztą.

Na udzielenie wsparcia tegorocznym wnioskodawcom z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ARiMR może przeznaczyć w tym roku w skali całego kraju 1,2 mld zł. Pomoc może być udzielona firmom, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i mają obrót lub całkowity bilans roczny na poziomie nie przekraczającym  2 mln euro.

W województwie pomorskim nie wiele ponad 300 wniosków wyczerpało limit finansowy dla tego regionu. Jedną z większych kopert finansowych miała Wielkopolska. Tam wpłynęło na razie ponad 720 wniosków, a wysokość średniego wnioskowanego dofinansowania sięgnęła 213 tys. zł.

Liczba wniosków przyjętych przez poszczególne OR ARiMR i wykorzystanie wojewódzkich limitów środków przewidzianych w tegorocznym naborze na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (stan na 9 lipca 2010 r., godz. 14.00). 

Lp.

Oddział Regionalny

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków finansowych

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląski

198

54,92%

194 758,74

2

Kujawsko - pomorski

287

83,68%

192 802,10