- We współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcemy pełnić podobną rolę do tej jaką pełnimy w tej perspektywie - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Mamy doświadczenia, możemy służyć naszym i beneficjentom oraz innym instytucjom, które z nami współpracują.

Ocenia również, że na nowym programie operacyjnym skorzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak i obywatele.

- Beneficjentem będą mieszkańcy z wielu regionów Polski. Skorzystają przede wszystkim ci których aktywne samorządy, będą aplikowały o środki - zaznacza.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zamierza wraz z dotacjami unijnymi wydawać rocznie około 5-6 miliardów złotych na ochronę środowiska. Prezes podkreśla, że priorytety określone w nowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko bezpośrednio wynikają z krajowych strategii, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i środowiska.

- Przede wszystkim dotyczy to realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i zakończenia np. porządkowania gospodarki wodno-ściekowej - zaznacza. - Drugą bardzo istotną kwestią pozostaje gospodarka odpadami. Chcemy, żeby oferowane przez nas efektywne wsparcie finansowe spowodował , że będziemy krajem, który może się poszczycić, że wykorzystuje odpady ponownie - dodaje Małgorzata Skucha.

Kolejną istotną kwestią w nowej perspektywie budżetowej ma być również ochrona klimatu, czyli położenie nacisku na działania ekologiczne zapobiegające zmianom klimatycznym na ziemi.

- Będzie to osłona przeciwpowodziowa, ale również efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii - tłumaczy prezes NFOŚ.

Zasady, na jakich środki będą przyznawane przedsiębiorcom, są obecnie na etapie konsultacji. Wiadomo jednak, że w nowej perspektywie budżetowej będzie trudniej o dotację, a łatwiej o dostęp do tanich pożyczek.

- Komisja Europejska wskazała, że w nowej perspektywie finansowej będzie musiało być więcej instrumentów zwrotnych. Zatem środki w formie dotacji oferowane będą tylko w tych obszarach, w których rzeczywiście innej możliwości nie będzie - dodaje prezes NFOŚ.

Podobał się artykuł? Podziel się!