Zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1444), informuję, że w 2008 r. w ramach ww. działania do dnia 6 maja br. złożonych zostało 618 wniosków, na łączną kwotę 1 229 722 302,16 zł.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!