W województwach podkarpackim, lubuskim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim pomoc z tego działania otrzymają wszyscy, których wnioski złożone w 2011 r. zostały pozytywnie ocenione. Pieniędzy wystarczy także dla wszystkich rolników z Wielkopolski, którzy złożyli poprawne wnioski w 2009 r.

Takie działanie jest możliwe dzięki Uchwale Nr 54 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2011 r., która przewiduje kolejne przesunięcie środków z innych działań. Dzięki powiększeniu puli środków  na "Modernizację gospodarstw rolnych", wsparcie będzie mogło otrzymać ok. 7,8 tys. rolników więcej niż pierwotnie zakładano. 

- Zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" ogółem do kwoty ponad 2 mld euro, tj. ponad 8 mld zł, to szansa na sfinansowanie około 80 proc. prawidłowo złożonych wniosków - informuje biuro prasowe ARiMR.

Przyznanie przez Agencję 8 mld zł pomocy spowoduje zrealizowanie inwestycji, których całkowity koszt szacowany jest na ok. 20 mld zł. Tak potężny transfer środków do polskich gospodarstw sprawia, że stają się one coraz nowocześniejsze i mogą swobodnie konkurować na europejskim rynku.

16 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwiększające m.in. limit dostępnych środków dla działania  "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 70 mln euro (z 1 849 068 111  do 1 919 068 111 euro), tj. o ponad 274 mln zł.  Kwota ta pochodzi ze środków przesuniętych z alokacji innych działań Osi I PROW 2007-2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!