Udzielanie dopłat ma na celu  zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach.  W pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys., natomiast w roku 2010 wyniosła ok. 60,1 tys. wniosków.

O dopłatę można ubiegać się z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych zakupionego od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, podmiotu wpisanego do rejestru rolników - prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, oraz od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podobał się artykuł? Podziel się!