Kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów od początku uruchomienia programów osiągnęła poziom ponad 23,21 mld zł, co stanowi blisko 75 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004- 2006.

Kwota środków wypłaconych z kont programowych w lutym 2008 r. wyniosła 742 mln zł. Resort podaje, że najwyższy poziom płatności w lutym 2008 r. zanotowano w ramach SPO Transport: 231,5 mln zł. Najmniej zaawansowanym programem pod względem finansowym pozostaje SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, pomimo faktu, iż w lutym 2008 r. płatności na rzecz beneficjentów wyniosły około 22,2 mln zł.

Do końca lutego 2008 r. w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zawarto umowy o dofinansowanie o łącznej wartości wkładu UE ponad 33 mld zł, co stanowi ok. 106,8 proc. alokacji na lata 2004-2006.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!