Unijny program ma pomagać rolnikom, którzy na skutek unijnej decyzji o ograniczeniu produkcji cukru musieli zrezygnować z uprawy buraków cukrowych i przestawić się na inną działalność. Agencja wspiera modernizację gospodarstw rolnych oraz przetwórstwo produktów rolnych i leśnych na cele energetyczne.

Od początku uruchomienia działań objętych Programem, czyli od 2009 r., Agencja wypłaciła ponad 2,8 tys. rolnikom 79,3 mln zł, czyli ok. 19,6 mln euro. Pod koniec września br. do ponad 650 osób trafiło 29 mln zł (7 mln euro).

Większość środków z Programu wypłacana jest na modernizację gospodarstw rolnych. W ramach tego działania, rolnicy mogą kupować maszyny i urządzenia do produkcji rolnej - agencja zwraca plantatorowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu.

Najwięcej pieniędzy trafiło do rolników z województw: mazowieckiego (4,9 mln zł), wielkopolskiego (3,8 mln zł), kujawsko-pomorskiego (3,0 mln zł) i podlaskiego (2,0 mln zł). Najmniej dostali beneficjenci z woj. śląskiego (33,1 tys. zł).

Łącznie na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej wypłacono ok. 67,7 mln zł (ok. 16,8 mln euro).

Można też ubiegać się o środki na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne. We wrześniu br. Agencja wypłaciła pomoc 7 przedsiębiorcom w wysokości ok. 10,4 mln zł. (2,5 mln euro). W ramach tych inwestycji Agencja dofinansowała budowę biogazowni oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji biomateriałów do opalania, np. brykietów ze słomy.

Producenci energii z produktów rolnych otrzymują zwrot 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. O takie pieniądze mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w regionach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego

Łącznie od uruchomienia działania na inwestycje "energetyczne" wypłacono ok. 11,6 mln zł czyli ok. 2,8 mln euro.

Na kolejne pieniądze rolnicy jak i przetwórcy mogą liczyć w marcu 2012 r. Dostaną je te osoby, którzy zrealizują inwestycję i złożą wniosek do ARR o wypłatę pomocy do końca 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!