Czytelnik sygnalizował nam opieszałe działania ARiMR, która nie odpowiadała na jego zweryfikowany wniosek złożony w ramach „Modernizacji” PROW 2007-2013. Odpowiadając na zarzuty, ARiMR podkreśla, że temat weryfikacji wniosków wrócił w związku z wyrażoną przez Komisję Europejską zgodą na zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" i że nie była to zgoda bezwarunkowa: „W przypadku braku zwiększenia budżetu działania, wnioski te nie mogłyby zostać dofinansowane z powodu braku środków finansowych. Po długotrwałych staraniach strony polskiej, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie budżetu działania, stawiając jednak szczegółowe, rygorystyczne wymagania, co do zasad przyznawania pomocy w odniesieniu do tych dodatkowych środków oraz kwalifikowania wydatków. Rygory w zakresie wykorzystania dodatkowej kwoty spowodowały, iż Agencja mogła rozpocząć weryfikację przedmiotowych wniosków  dopiero po niezbędnych zmianach legislacyjnych oraz aktualizacji wniosków przez wnioskodawców. Proces aktualizacji wniosków miał  miejsce w okresie od 05.09.2014 r. do 03.11.2014 r. W dniu 12.11.2014 r. Prezes ARiMR opublikował listę rankingową, co pozwoliło od 13.11.2014 r. na przystąpienie do intensywnych prac w zakresie weryfikacji wniosków. Aktualizacji dokonało ponad 11 tys. wnioskodawców zainteresowanych otrzymaniem pomocy na inwestycje, które zgodnie z przepisami prawa muszą być zrealizowane do końca czerwca 2015 r. Należy podkreślić, iż tylko część zaktualizowanych wniosków znalazła się w limicie dostępnych środków, natomiast pozostała grupa - równie liczna - oczekuje na dalsze zwalnianie się środków. Uwzględniając powyższe, cele działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", związane z pełnym wykorzystaniem budżetu, nie są obecnie zagrożone, niemniej nie można wykluczyć jednostkowych sytuacji, w których beneficjenci zbyt pochopnie podjęli się realizacji operacji w terminie do końca czerwca br., natomiast de facto już teraz wiadomo, że nie będą w stanie tego terminu dochować.”