Jak informowaliśmy, wciąż wielu rolników czeka na pomoc w ramach „Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

- Lista zielona jest wciąż daleko od mojej pozycji – mówi nam czytelnik, który czeka na pomoc. – Obawiam się, że dla mnie nie wystarczy pieniędzy.

Choć ministerstwo rolnictwa zapewniało, że środków jest dość, to lista ARiMR wciąż ok. 10 proc. nazwisk zawiera poza swoją zieloną strefą. Od połowy marca ARiMR milczy jak zaklęta, pytana przez nas wielokrotnie, czy wystarczy pieniędzy na to działanie.Bo skoro są pieniądze, to dlaczego nie są one wypłacane? Wszak w tej sprawie czas nagli.

Ostatnio podana informacja, dotycząca przesunięcia środków w ramach starego PROW m.in. na „Przywracanie potencjału”, zawiera oprócz uzasadnienia potrzeby przesunięcia środków, sformułowania dotyczące zmian w PROW 2007-2013, „które umożliwią pomoc producentom trzody chlewnej, których dotknęły restrykcje w wyniku pojawienia się w naszym kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń”.

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o szczegóły zmian. Oto odpowiedź:

„Zmiany PROW 2007–2013 obejmowały m.in. zwiększenie budżetu  działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o kwotę 25 mln euro.

Dotychczasowe środki finansowe w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” zostały już wykorzystane. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko wystąpienia kolejnych katastrof naturalnych w gospodarstwach rolnych w Polsce w roku 2014 i 2015, proponowana realokacja pozwoli na sprawne przeprowadzenie ewentualnego naboru wniosków i udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom, co w kończącym się okresie wdrażania Programu jest niezwykle ważne w celu szybkiego udzielenia wsparcia poszkodowanym.