W tegorocznym budżecie województwa kujawsko-pomorskiego na to zadanie dla spółek wodnych łącznie przeznaczono rekordową sumę 9 milionów złotych. Wnioski można składać do 10 lutego.

Wnioski muszą dotyczyć inwestycji zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz budowy lub remontu urządzeń melioracji wodnych: rur, rurociągów, dren, grobli, systemów przeciwerozyjnych oraz nawodnień grawitacyjnych, fito- i agromelioracji oraz pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych łąk i pastwisk. Wnioski składać można od 18 stycznia do 10 lutego, a wyłonienie zadań, które uzyskają dofinansowanie, nastąpi do 15 kwietnia.

Województwo kujawsko-pomorskie każdego roku wspiera działalność spółek wodnych, będących jednymi z najstarszych organizacji rolniczych w Polsce. Tegoroczna kwota wsparcia – 9 milionów złotych – jest rekordowa i stanowi trzykrotność dofinansowania, jakie przeznaczyliśmy na ten cel przez ostatnie trzy lata. W roku 2007 kwotą prawie 900 tysięcy złotych wsparliśmy działalność sześćdziesięciu ośmiu spółek, w 2008 na osiemdziesiąt siedem spółek przeznaczono 1 milion złotych, natomiast rok 2009 przyniósł osiemdziesięciu ośmiu spółkom 1,1 miliona złotych wsparcia.

W regionie działają 323 spółki wodne, które są odpowiedzialne za ponad 60 tysięcy kilometrów sieci melioracyjnej. Tak duża liczba terenów, na których melioracja jest konieczna dla zapobiegania zagrożeniom powodziowym i utrzymywania zdolności produkcyjnej pól wynika z położenia regionu w dorzeczu Wisły i bardzo gęstej sieci wodnej.

Źródło: UM/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!