Przedsiębiorca zainteresowany świadczeniem usług przechowalniczych zbóż na rzecz ARR powinien zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, złożyć ofertę w Oddziale Terenowym ARR, właściwym ze względu na lokalizację zgłaszanego magazynu, poddać magazyn kontroli autoryzacyjnej, którą przeprowadzi Agencja, otrzymać Świadectwo Autoryzacji magazynu.

Preferowane będą oferty, które zostaną złożone przed upływem 20 października 2009 r. Formularze rejestracyjne oraz formularze ofertowe dostępne są w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, a także w Oddziałach Terenowych ARR i na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przechowalniczych na rzecz ARR można uzyskać pod numerami telefonów w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!