Za rok 2007 ARiMR wypłaci w ramach płatności obszarowych ponad 8,2 mld zł. W grudniu dopłaty bezpośrednie otrzyma pół miliona rolników. Płatności obszarowe są wypłacane każdego roku od grudnia do czerwca następnego roku.

W 2007 r. stawki płatności uzupełniających wynoszą:

  • płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych (m.in. zboża) – 294,91 zł/ha,
  • płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych 438,76 zł/ha,
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 526,01 zł/ha (płatność historyczna niezwiązana z produkcją),
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 452,76 zł/ha, (płatność bieżąca związana z produkcją).

Natomiast stawka jednolitych płatności obszarowych w roku 2007 (podstawowa płatność wypłacana do wszystkich gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) wynosi 301, 54 zł/ha.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!