Na wszystkie działania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) 2004-2006 Agencja dotychczas wypłaciła rolnikom i przedsiębiorcom ok. 4,5 mld zł. Kolejne płatności są realizowane. Łącznie do beneficjentów trafi 5,4 mld zł, co całkowicie wyczerpuje otrzymane z Unii środki.

Jak poinformował rzecznik, Agencja rozdysponowała już pieniądze przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które nie zostały wykorzystane w poprzednich latach. W kwietniu 2007 r. odbył się dodatkowy nabór wniosków, w rezultacie czego ARiMR podpisała ponad 2200 umów na kwotę 220 mln zł.

W sumie ze wsparcia na inwestycje w gospodarstwach rolnych skorzystało ponad 20 tys. rolników. ARiMR rozdysponowała na ten cel blisko 2 mld 200 mln zł. Najczęściej realizowanymi inwestycjami był zakup maszyn rolniczych.

Iwański przypomniał, że przy finansowaniu programów realizowanych w latach 2004-2006, obowiązuje zasada n+2, co oznacza, że wydatkowanie pieniędzy jest możliwe w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy z Agencją.

Najwięcej pieniędzy ARiMR wypłaciła na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych - ponad 2 mld zł, blisko 1 mld zł - na modernizację przetwórstwa, ok. 250 mln zł - na dofinansowanie przedsięwzięć skierowanych na różnicowanie działalności rolniczej i tworzenie na wsi alternatywnych źródeł dochodu. Na inwestycje w infrastrukturę techniczną ARiMR wypłaciła dotychczas ze środków przeznaczonych na SPO ponad 100 mln zł.

W ramach SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" ARiMR zrealizowała dotychczas płatności na kwotę blisko 0,5 mld zł. Na ten program Agencja miała w dyspozycji blisko 1,1 mld zł. Beneficjenci wnioskowali w sumie o dotacje w wysokości 1,4 mld zł. Dotychczas ARiMR zawarła umowy na wypłatę blisko 900 mln zł.

W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004-2006, Agencja zakontraktowała wszystkie dostępne środki finansowe. Dotychczas wypłaciła rolnikom ok. 14 mld zł.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!