Na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramachdziałań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 będzie można otrzymać z ARiMR zaliczkę. Te korzystne rozwiązania mają za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych korzystanie z pomocy oferowanej w ramach tego Programu.

Zaliczkę z ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach następujących działań:

1.      Modernizacja gospodarstw rolnych,

2.      Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

3.      Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

4.      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

5.      Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",

6.      Wdrażanie projektów współpracy,

7.      Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Warunki i zasady przyznawania zaliczek zostały określone w Ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej" opublikowanej 9 kwietnia br. (Dz.U. nr 57 z 2010 r. poz. 351). Przepisy tej ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia czyli 10 maja br.

Zaliczka, dla Beneficjentów niektórych wymienionych działań, może wynieść nawet połowę wartości przyznanej przez ARiMR pomocy

Zgodnie z unijnymi przepisami kwota zaliczki nie może przekroczyć 20 proc. przyznanej kwoty pomocy, a w przypadku pomocy przyznanej w 2009 r. lub 2010 r. kwota zaliczki można zostać podniesiona do 50 proc. przyznanej kwoty pomocy.

w przypadku lokalnych grup działania kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% przyznanej kwoty pomocy. Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki – poinformowała Agencja.