Jak poinformowała dyrektor biura LGR "Opolszczyzna" Aleksandra Czerkawska, pierwsze dwa nabory ruszą 2 lipca i potrwają do ostatniego dnia miesiąca. Mogą z nich skorzystać zarówno gminy, firmy, stowarzyszenia czy fundacje działające na terenie 11 gmin należących do LGR "Opolszczyzna".

Pieniądze w pierwszym naborze - 3 mln zł dla gmin oraz ponad 1,4 mln zł dla stowarzyszeń czy przedsiębiorców - będą przyznawane na "wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", czyli gmin, które obejmuje LGR "Opolszczyzna".

W drugim projekcie gminy lub jednostki im podległe będą mieć do wykorzystania 617 tys. zł, a firmy i stowarzyszenia czy fundacje - 785 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone będą na projekty związane z ochroną środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenach LGR "Opolszczyzna".

W przypadku obu naborów dofinansowanie nie może wynieść więcej, niż 85 proc. wartości projektu.

Kolejne dwa nabory zaplanowane są na wrzesień br. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla rybaków i dotyczy projektów związanych z "restrukturyzacją i reorientacją działalności gospodarczej". - W ramach tego naboru rybacy mogą się przekwalifikować lub np. wyremontować czy doposażyć pomieszczenia na prowadzenie smażalni czy gospodarstwa agroturystycznego w swoim gospodarstwie rybackim - doprecyzowała Czerkawska.

Drugi projekt dotyczyć ma "podnoszenia wartości produktów rybactwa i rozwoju usług na rzecz społeczności" w 11 gminach, które swym zasięgiem obejmuje LGR "Opolszczyzna". - W ramach tego ostatniego naboru można starać się o pieniądze na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej na naszym terenie czy tworzenie punktów sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rybnych - wyjaśniła dyrektor LGR "Opolszczyzna".

Prezes LGR "Opolszczyzna" Jakub Roszuk podkreślił, że Grupa chce stworzyć markę opolskiego karpia i przekonywać, że to ryba, którą warto jadać nie tylko od święta.

Zaznaczył, że 10 proc. krajowej produkcji karpia pochodzi z Opolszczyzny. - To daje nam trzecie miejsce w kraju pod względem produkcji. W województwie opolskim mamy ponad 3 tys. hektarów powierzchni stawów rybnych - wyliczył Roszuk.