Albert Dess, w sprawozdaniu dotyczącym zasad przejściowych Wspólnej Polityki Rolnej w 2014 roku, wezwał do opóźnienia wejścia w życie zasad "greeningu", co według niego dałoby państwom członkowskim odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do zmian w ramach reformy WPR.

- Kraje członkowskie potrzebują czasu, aby zapewnić gładkie przejście do nowych zasad, zapobiec ewentualnemu podwójnemu finansowaniu w ramach zazielenienia, zapewnić kwalifikowalność cech krajobrazu oraz stworzyć nowe programy dla obszarów wiejskich - wyjaśnia w raporcie, który był przedmiotem dyskusji w Komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Spośród innych sugestii, Dess chce aby kraje miały możliwość wdrożenia redystrybucyjnych płatności na pierwsze ha w gospodarstwie już od 2014 roku, a nie rok później. Nalega także na zagwarantowanie ciągłości w okresie przejściowym środków na modernizację gospodarstw i płatności dla młodych rolników.

Proponuje także, aby rozmowy na temat nierozwiązanych jak dotąd kwestii reformy WPR, takich jak przenoszenie środków między filarami, czy krajowe poziomy finansowania rozwoju obszarów wiejskich, połączyć z rozmowami na temat zasad przejściowych dla 2014 roku. Propozycja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG Agri), którzy nalegają , aby kwestie te rozdzielić.

KE odrzuciła także możliwość przesunięcia wdrożenia zasad zazielenienia oraz wcześniejszą redystrybucję płatności. Także inni posłowie Parlamentu Europejsoego z Komisji Rolnictwa byli przeciwni propozycjom, przedstawionym przez Dessa. Bardziej przychylnie patrzyli na propozycję zagwarantowania inwestycji w rozwój obszarów wiejskich. KE jak i Parlament zgodziły się z sugestią posła, aby niewykorzystane środki z dopłat bezpośrednich, udostępnić w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego będzie głosowane na posiedzeniu plenarnym 18-19 listopada, po czym nastąpią rozmowy trójstronne, przed formalnym przyjęciem w grudniu. Przepisy przejściowe powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014.

Podobał się artykuł? Podziel się!