Agencja czeka na wnioski od ubiegłego poniedziałku 31 października do wtorku 29 listopada 2016 r. Wsparcie mogą zdobyć rolnicy jako osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, czy spółki cywilne, które jako mikro lub małe przedsiębiorstwo świadczą usługi dla innych gospodarstw rolnych.

Agencja precyzuje tę działalność kodami PKD – wsparcie otrzyma działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz działalność usługowa następująca po zbiorach.

Piszemy o doświadczonych rolnikach, ponieważ pomoc może być przyznana jedynie wtedy, gdy podmiot wykonuje powyższą działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni są jednak beneficjenci wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013.

Dodatkowe punkty rolnicy mogą otrzymać za innowacyjność operacji, wykorzystanie do świadczonych usług technologii, maszyn i urządzeń ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz rozwiązania niskoemisyjne.  Premiowane będzie też umiejscowienie usług w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym. Dodatkowe punkty do swoich wniosków dostaną też rolnicy, którzy nie otrzymali pomocy z PROW 2007 - 2013 w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju". 

Wysokość wsparcia

Agencja będzie miała 260 mln zł na ten cel, ale pojedynczy beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 może otrzymać 500 tys. zł, w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Rolnicy też mogą korzystać z zaliczek, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia, np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej kwocie zaliczki.

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup (leasing zakończony przeniesieniem własności też wchodzi w grę) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, systemy zarządzania jakością, patenty i licencje. Z tych dotacji można pokryć także koszty przygotowania biznesplanu (do 10 tys. zł) oraz dokumentacji technicznej operacji, a zwłaszcza kosztorysów, ocen oddziaływania na środowisko, wypisów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

Według deklaracji ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy poda do końca lutego.  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!