Wniosek o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji oraz biura powiatowe. Rolnik może złożyć go osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską.

Pula środków przeznaczonych na pomoc wynosi w 2008 r. ponad 554 mln zł. Została ona podzielona na województwa. Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczone dla rolników z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a więc po 1 stycznia 2007 roku.

Pomoc przysługuje, jeżeli wielkość gospodarstwa rolnego wnioskodawcy jest nie mniejsza niż średnia gospodarstw w danym województwie i średnia wielkość gospodarstwa w kraju.

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju wynosi 9,91 ha, najwyższa jest w woj. zachodniopomorskim 29,18 ha, a najniższa w woj. małopolskim - 3,71 ha. Informacja o średniej wielkości gospodarstwa są zamieszczone na stronie internetowej Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w 2008 r. do 30 czerwca, zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością odpowiadającą dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę. Oznacza to, że pieniądze dostaną wcześniej ci rolnicy, którzy wcześniej rozpoczęli działalność w gospodarstwie.

Premia dla młodego rolnika wynosi 50 000 zł. Co najmniej 70 proc. tej kwoty rolnik powinien przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w planie rozwoju gospodarstwa.

Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na: budowę i modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej; zakup maszyn, urządzeń, instalacji; zakładania i wyposażania sadów i niektórych plantacji wieloletnich; zakup gruntów rolnych lub stada podstawowego zwierząt.

Agencja szacuje, że pula środków wystarczy dla nieco ponad 11 tys. "młodych" rolników. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków, ale nie dłużej niż 30 czerca.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!