PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

ARiMR: Nie wie Wrocław, co czyni Łódź?

ARiMR: Nie wie Wrocław, co czyni Łódź?

Decyzja nakazująca zwrot premii dla młodych rolników – i druga, przyznająca im dopłaty bezpośrednie. To wszystko na te same fikcyjne gospodarstwa z nieużytkowanym gruntem. Decyzje wydane przez różne oddziały ARiMR. I dwa postanowienia prokuratury, która nie dopatrzyła się narażania ARiMR na szkodę. I wszystko jest zgodne z prawem - według ARiMR i MRiRW.Młodzi rolnicy, którzy wyznaczyli do niektórych swoich czynności pełnomocnika, otrzymali decyzje nakazujące zwrot premii przyznanej z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Ze zdumieniem odebrali wkrótce po nich płatności należne z tytułu dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych.

- To jak to: zarzuca się, że nie uprawiamy ziemi, że jest tam ugór, że nie ma w ogóle gospodarstw, że działalność jest fikcyjna – i jednocześnie wypłaca się dopłaty, co potwierdza, że działalność rolnicza jest prowadzona odpowiednio? – pyta Marcin Bustowski, a my to pytanie przekazaliśmy do ARiMR. Agencja jednak umywa ręce, postępowanie jest dwuinstancyjne.

„W odniesieniu do beneficjentów premii dla młodych rolników, którzy udzielili pełnomocnictwa panu Jakubowi Mayowi, opisana powyżej ścieżka prawna nie została jeszcze zakończona –  postępowanie prowadzi organ I instancji lub organ odwoławczy, a jedna sprawa została skierowana na drogę sądową. W takiej sytuacji Prezes Agencji, działający w przedmiotowych sprawach jako organ II instancji, nie może zajmować stanowiska bez narażania się na zarzut stronniczości lub rażącego łamania prawa. Z takimi zarzutami można mieć do czynienia, gdy Prezes ARiMR, przed wydaniem rozstrzygnięcia, oceni czynności organu I instancji lub udzieli wypowiedzi dotyczącej działania bądź racji beneficjentów.

Ponadto uprzejmie informuję, że sprawy prowadzone z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ONW, czy pomocy z zakresu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” są niezależnymi, odrębnymi od siebie sprawami administracyjnymi. Inne są podstawy prawne regulujące kwestie związane z udzielaniem płatności bezpośrednich a inne związane z wdrażaniem poszczególnych działań PROW, co za tym idzie także zasady przyznawania tych płatności różnią się między sobą. W związku z powyższym fakt przyznania danego rodzaju pomocy nie może być traktowany jako obligatoryjna podstawa do otrzymania innego rodzaju płatności” – poinformowała ARiMR.

W tym duchu utrzymana jest też odpowiedź, jakiej na interpelację posła Henryka Kmiecika udzieliła niedawno wiceminister Zofia Szalczyk. „Nie kwestionuje się praw zagwarantowanych obywatelom przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym prawa do udzielania pełnomocnictw oraz prawa do korzystania z usług podmiotów gospodarczych świadczących usługi agrotechniczne. Należy jednak zastrzec, że nie może powodować próby obejścia przepisów unijnych i krajowych regulujących przyznawanie pomocy dla młodych rolników. Należy także podkreślić, że tego typu domniemanie naruszenia przepisów badane jest przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR jako ustawowo wyznaczony do tego organ, który ma obowiązek uwzględnienia wszystkich okoliczności danej sprawy i jest także uprawniony do sformułowania wniosku o sztucznym stworzeniu warunków przyznania pomocy dla młodych rolników. Zasadność takiego zarzutu wskutek dalszego działania strony może podlegać weryfikacji w toku postępowania odwoławczego prowadzonego przez prezesa ARiMR, a ostatecznie może być poddana ocenie sądów administracyjnych” – napisała wiceminister.

W jej odpowiedzi jest też znaczące także wobec wypłacenia dopłat bezpośrednich odniesienie się do tej konkretnej sytuacji: „W przypadku beneficjentów z woj. dolnośląskiego, którym inne osoby wydzierżawiły grunty rolne i prowadziły gospodarstwa objęte pomocą jako pełnomocnicy lub jako „doradcy” czy „wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne”, ARiMR powzięła podejrzenie stworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami działania. Wątpliwości ARiMR wynikają z ustaleń, iż w niektórych przypadkach o płatności bezpośrednie na niektóre z działek wchodzących w skład gospodarstw beneficjentów działania wystąpili jednocześnie dzierżawca i wydzierżawiający, niektóre działki nie były użytkowane rolniczo, co więcej nie stanowiły użytków rolnych, w gospodarstwach nie było maszyn i budynków gospodarskich, ewentualne prace prowadzili wydzierżawiający, beneficjenci nie posiadali odpowiednich dokumentów potwierdzających prowadzenie przez nich działalności rolniczej itp. Dlatego ARiMR odmówiła wypłaty pomocy lub zażądała zwrotu wypłaconych premii.”

To zastanawiająca ocena sytuacji – skąd więc teraz wypłacenie dopłat bezpośrednich? Dalej wiceminister podkreśla odrębność postępowania administracyjnego i karnego, ale wskazuje, że ponowne doniesienie złożone przez ARiMR to efekt pierwszego postępowania prokuratorskiego: „uprzejmie informuję, że przyjęty przez dyrektora dolnośląskiego oddziału regionalnego tryb postępowania wskazano w postanowieniu z dnia 28 czerwca 2012 r. Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śl. o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.” Tyle tylko, że prokuratura w Lwówku Śląskim wskazała wcześniejszą potrzebę potwierdzenia zarzutów w kontroli. A tej ARiMR nie przeprowadziła – powtórzyła doniesienie bez uwiarygodnienia go, skutkiem było umorzenie powtórnego postępowania prokuratorskiego.

Jeśli więc ARiMR uważa, że jej kontrola potwierdziła zarzuty stawiane młodym z Dolnego Śląska, dlaczego wypłaciła dopłaty bezpośrednie fikcyjnym gospodarstwom, na nieużytkowane grunty?

Sprawa trafiła ostatnio do Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy i on każe czekać na rozstrzygnięcie sądu? Po co mamy tyle różnych instytucji, skoro przedstawienie musi trwać?

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • ekojajo 2013-08-22 10:27:56
  PSL broni swoich kolesi-urzędnika a nie rolnika.To obłudnicy dbający tylko o siebie,robią wszystko dla siebie Tu statut PSL czy prawo jest dla nich niczym.To samo jest w Kielcach....
 • antykomuch 2013-08-22 09:29:27
  ARMiR jest lepszy niż włoska mafia bo jest zalegalizowana. Qrwa leśne dziady!!!
 • Marcin Bustowski 2013-08-22 00:50:16
  Dziwi mnie fakt krycia tego bezprawia Dyrektora Kazimierza Huka wobec młodych Rolników przez Prezesa ARIMR. Według relacji Kazimierza Huka zawiadomienia wobec Młodych Rolników miał kierować Pan Prezes ARIMR. Tak twierdził w rozmowie w swoim domu Pan Kazimierz Huk w Jeleniej Górze.

  Może Panie Kazimierzu to też jest nieprawdą?????????? Będzie kolejne kłamstwo ?????????????????
 • Marcin Bustowski 2013-08-22 00:15:38
  Pan Kazimierz Huk ten człowiek który bezpodstawnie szkaluje Młodych Rolników wypowiada się na łamach Radia Rodzina że najważniejszą kwestią jest pozyskanie młodych Ludzi do PSL.
  Większej hipokryzji nie słyszałem.
  Polecam posłuchajcie Kazimierza Huka szefa PSL Dolny Sląsk. poniżej link
  http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/6396/
 • MArcin Bustowski 2013-08-22 00:11:01
  Zapowiadamy Strajk głodowy Młodych Rolników pod oddziałem ARIMR we Wrocławiu. Poinformujemy chcących wziść w nim udział o terminie i dniu.

  Wszelkich Informacji udzielimy pod adresem mailowym
  jakubmay@poczta.onet.pl

  Tak długo będziemy strajkować aż przybędzie Minister Rolnictwa i Minister Sprawiedliwości który zleci kontrole działań ARIMR we Wrocławiu oraz w ARIMR w Łodzi.

  Dość szkalowania. A może Pan Prezes z Panem Hukiem złożą kolejne doniesienie na Młodych Rolników.

  I PSL ma się za Partię dla Rolników??????????
 • Marcin Bustowski 2013-08-22 00:03:08
  Należy jeszcze podkreślić że sam Pan Prezes nie zabardzo wie że dopiero do niego złożone zostały odwołania od Decyzji a wieć nie ma jeszcze żadnego etapu Sądowego. W tej całej Agencji Góra nie wie co czyni dół a dół nie wie co czyni Góra. Do dziś po uchyleniu Decyzji Kazimierza Huka z 2012 roku w sprawie zmian założeń biznesplanów wnioski te nie zostały do chwili obecnej rozpatrzone. Wnioski na rok 2013 złożone w kwietniu na zmiany założeń biznesplanów Młodych Rolników Pan Kazimierz Huk też nie jest wstanie rozpatrzyć. TO jakaś Kpina. Skierowaliśmy sprawę do Komisarza Unii Europejskiej Pana Daciana Ciolosa oraz do Komisji Rolnicwa jak i Skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich Uni Europejskiej. Mamy pismo że Unia przekazała sprawę Rzecznikowi w Polsce. Jednocześnie przeciwko członkom Dolnośląskiej Izby Rolniczej wszczęto postępowanie Karne. Tak właśnie PSL niszczy Młodych Rolników
 • Andrzej 2013-08-21 17:35:56
  ARiMR informuje, że sprawy prowadzone z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ONW, czy pomocy z zakresu działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, są niezależnymi, odrębnymi od siebie sprawami administracyjnymi. Inne są podstawy prawne regulujące kwestie związane z udzielaniem płatności bezpośrednich a inne związane z wdrażaniem poszczególnych działań PROW, co za tym idzie także zasady przyznawania tych płatności różnią się między sobą. W związku z powyższym fakt przyznania danego rodzaju pomocy nie może być traktowany jako obligatoryjna podstawa do otrzymania innego rodzaju płatności.
  ARiMR nie jest twórcą tych podstaw prawnych. Rozporządzenie Rady (WE) to Unia Europejska, Ustawy to Sejm, Rozporządzenia to Rada Ministrów lub MRiRW. Dużo tego i jak to ma być spójne, czy jak kto woli kompatybilne, czyli współistotne w sposób harmonijny.
  Fakty, które są zgodny ze stanem rzeczywistym, są prawdziwe i są znany organowi administracji państwowej w tym przypadku ARiMR, powinien być we wszystkich, nawet odrębnych od siebie sprawach administracyjnych, które są regulowane innymi podstawami prawnymi, kompatybilnie w sposób harmonijny uznawane.
  Prawo, przepisy prawne, które pozwalają w różny sposób ten sam fakt uznawać, są chore.
  Gdyby wprowadzono w nowej perspektywie 2014-20 w odniesieniu do wsparcia w rolnictwie jeden wniosek o te wsparcie, łączący zarówno I jak i II filar, zwany np. płaszczowym, lub wielopoziomowym, to ten sam fakt musiałby być uznany we wszystkich wsparciach, działaniach.
  Wychodząc z założenia jednego dokumentu i pod to stworzenie stosownych przepisów prawnych byłoby robotą od tyłu, niezgodną z naszą, nie wiem czy słuszną, sztuką legislacyjną. Jeżeli o wielkości innych wsparć będą decydować fakty w działaniach innej agencji płatniczej np. ARR, np. dopłaty do materiału siewnego, to takie działanie proponuję także dołączyć do takiego wniosku płaszczowego/wielopoziomowego.
  Zaraz powiecie, że My już dzisiaj nie rozumiemy czego ARiMR od Nas chce, a ty nam proponujesz wniosek gigant. Na to powiem, CYFRYZACJA. Jest takie ministerstwo, które winno się włączyć w cyfryzację tej gałęzi gospodarki narodowej.
  Zintegrowane systemy zarządzania i kontroli IACS (ang.: Integrated Administration and Control System, czyli Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - ZSZiK) z tego co wiem nie jest własnością instytucji, która go eksploatuje, czyli ARiMR, lecz HP. Jest to temat, który z urzędu winien się znałeś na biurku MAC, Pana Michała Boni.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.141.12
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!