- W przedłożonym do zaopiniowania wniosku dotyczącym planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2013 rok, przewiduje się przede wszystkim zmniejszenie przychodów o kwotę 179.481 tys. zł – mówiła dyrektor Departamentu Finansów MRiRW Aleksandra Szelągowska. - Wynika to ze zmniejszenia kosztów funkcjonowania Agencji do 73.055 tys. zł oraz kosztów realizacji zadań do kwoty 86.569 tys. zł. Zmiana dotycząca zmniejszenia kosztów realizacji zadań wynika głównie z przeszacowania naszych planów odnośnie do wypłaty odszkodowań dla rolników za szkody spowodowane w tym roku przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Okazuje się, że gdy doszło do połączenia wypłat odszkodowań przez ARiMR z płatnościami uzupełniającymi płatności obszarowej przy kontrolach krzyżowych, rolnicy nie zgłaszali wniosków o odszkodowania w obawie, że uniemożliwi im to otrzymywanie dopłat uzupełniających przy płatnościach bezpośrednich. Taka była przyczyna zmniejszenia wydatków do poziomu kwoty 71.350 tys. zł. Wydatki te zostaną zablokowane i powrócą do budżetu. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, również planuje się zmniejszenie środków o kwotę 4069 tys. zł. Wynika to z oszczędności, jakie uzyskała Agencja w wyniku ostrych kryteriów zamówień publicznych. Te środki również powrócą do budżetu i zostaną zablokowane jako niewydatkowane w roku 2013. Jeśli chodzi o część B planu finansowego, czyli tzw. układ kasowy, to dojdzie do zmniejszenia równoważnego dochodów o kwotę 179.481 tys. zł, czyli o tyle samo, ile wynosi pomniejszenie dotacji dla Agencji. Te kwoty są równoważne. W pozycji wydatki dokonano zmniejszenia o 106.409 tys. zł, czyli o trochę więcej niż po odjęciu koszów. Dzieje się tak dlatego, że wydatki faktycznie zostały zmniejszone. Koszty zostały zrealizowane jeszcze ze środków, jakimi dysponowała Agencja w 2012 roku – ze zobowiązań 2012 roku, zapłacone w roku 2013. Kosztowo odbicie ma trochę inne przełożenie na wydatki. W efekcie wynik finansowy Agencji nie pogarsza się.

Minister finansów nie kwestionował zaproponowanych zmian. Zwrócił jednak uwagę, aby w przyszłości z wyprzedzeniem dokonywać zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.