Chodzi o poddziałanie "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Agencja przyjmowała wnioski od 1 grudnia br.

- Nie pomyliliśmy się przewidując tak duże zainteresowanie otrzymaniem pomocy na realizację inwestycji przez branżę przetwórstwa produktów rolnych - skomentował liczbę i kwotę złożonych wniosków Dominik Kocon, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych. Jak poinformowała Agencja, nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część osób mogła wysłać wnioski za pośrednictwem poczty.

Zakończony nabór wniosków o wsparcie inwestycji był kontynuacją podobnej pomocy kierowanej do firm przetwórczych rozdzielanej przez ARiMR w poprzednich latach. Dofinansowanie przysługuje mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

W całym budżecie PROW 2014-2020 przewidziano na pomoc dla przetwórców 693 mln euro. Pieniądze te trafią do firm w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Maksymalny poziom dotacji wynosi 50 proc.

Wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, zależy od rodzaju działalności beneficjenta. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł.

Złożone wnioski zostaną teraz poddane ocenie punktowej. Punkty będą przyznawane za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych, ich związków czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Projekty będą ocenione pod kątem ich innowacyjności czy ochrony środowiska. Wzięte zostanie pod uwagę ich uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości oraz przetwarzanie produktów rolnych pochodzących od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorcy mający firmy na terenie, gdzie występuje wysokie bezrobocie.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy; aby zakwalifikować się do pomocy trzeba uzyskać minimum 6,5 pkt.

W zakończonym naborze o unijną dotację mogły ubiegać się tylko firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz handlem żywnością. W kolejnych naborach pomoc skierowana zostanie także do nowej grupy beneficjentów, czyli rolników, ich małżonków i członków gospodarstwa domowego (ubezpieczonych w KRUS), którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!