Wyjaśnił, że zainteresowanie unijnym wsparciem jest bardzo duże, przed oddziałami regionalnymi ARiMR ustawiają się kilkusetosobowe kolejki chętnych do złożenia wniosku. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Agencja rozpocznie przyjmowanie wniosków 9 listopada.

Według Kowalczyka, wszystkie wnioski, które zostaną przyjęte otrzymają dofinansowanie. Jeżeli nie będzie to możliwe w tym roku, to bez dodatkowych formalności wniosek może być uwzględniony w puli finansowej na 2008 lub 2009 r. Dodał, że pierwsi rolnicy otrzymają pieniądze na modernizację gospodarstw dopiero w 2008 r.

W opinii ministra rolnictwa Wojciecha Mojzesowicza, kolejki są spowodowane tym, że wnioski są przyjmowane w oddziałach ARiMR, a nie w biurach powiatowych. Przyznał, że nie pozwala na to system informatyczny, z którym Agencja ma cały czas kłopoty. Dodał, że kolejki są też dlatego, ponieważ rolnicy chcą inwestować w swoje gospodarstwa.

"Jesteśmy zupełnie spokojni, że środków finansowych dla obecnie składających wnioski rolników wystarczy" - powiedział Kowalczyk.

Jak zaznaczył, w celu uspokojenia sytuacji w kolejkach, resort rolnictwa podjął decyzję, że jedna osoba może złożyć jeden wniosek w ciągu jednego dnia. "Obawialiśmy się, że niektóre osoby mając pełnomocnictwa od kilku osób spowodują niepokój w kolejkach" - wyjaśnił. Decyzja ta wymagała zmiany rozporządzenia.

Kowalczyk podkreślił, że "nabór wniosków będzie trwał co najmniej dwa dni ze względu na zamknięcie puli finansowej". Oddziały Agencji będą przyjmowały wnioski w piątek (9 listopada) oraz w sobotę (10 listopada) do godz. 16.15. Dodał, że "jeżeli zajdzie potrzeba to Agencja będzie pracowała do ostatniego beneficjenta".

Na 2007 r. na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych przeznaczone jest 360 mln euro. To znacznie więcej środków niż było w dodatkowym naborze wniosków na modernizacje gospodarstw, gdzie do podziału było 220 mln zł. Łącznie na 7 lat zarezerwowanych jest na ten cel 1,8 mld euro.

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych może wynosić 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo 10 proc. więcej może otrzymać rolnik gospodarujący w niekorzystnych warunkach (ONW), a kolejne 10 proc. przysługuje osobom, które nie ukończyły 40 lat. Wyjątkiem będzie dofinansowanie budowy płyt obornikowych i na gnojowicę w terenach szczególnie chronionych, które może wynieść 75 proc. kosztów.

Agencja planuje, że w pierwszej turze będzie dofinansowane 20 tys. wniosków.

Dotychczas w ramach tego działania prawie 85 proc. środków przeznaczonych było na zakup maszyn i urządzeń, w tym głównie ciągników.

Jak powiedział Mojzesowicz, nie widzi w tym żadnego problemu, gdyż rolnik sam najlepiej wie, na co przeznaczyć środki.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!