Od początku naboru, czyli od 15 marca br. do biur powiatowych ARiMR rolnicy złożyli 584 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jednocześnie ok. 318 tys. rolników ubiega się o dopłaty z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach (tzw. ONW), a 32,5 tys. - o przyznanie im na kolejny rok dopłat z programów rolnośrodowiskowych. Blisko 5,7 tys. osób stara się o takie wsparcie po raz pierwszy.

Kto nie zdąży dostarczyć do Agencji swojego wniosku do 15 maja, musi liczyć się z tym, że otrzyma mniejsze dopłaty. Jeżeli taki wniosek wpłynie po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku, za każdy dzień roboczy opóźnienia odliczane będzie 1 proc. płatności. Natomiast bez żadnych konsekwencji finansowych można dokonać do końca maja zmian we wnioskach.

W tym roku nie ma zmian w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich. Jak co roku, Agencja wysłała do rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych informacji. Jeżeli w gospodarstwie nic się nie zmieniło, rolnik musi jedynie wniosek podpisać, wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach i dostarczyć do Agencji.

ARiMR przypomniana, że wniosków nie trzeba składać do Agencji w formie papierowej. Można je przekazać przez internet. Aby uzyskać taką możliwość, trzeba wcześniej wystąpić do właściwego biura powiatowego ARiMR o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Agencji. Osoba, która ma już dostęp do systemu, może również dokonywać zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich. Login i kod dostępu do systemu nadawany jest bezterminowo.

Jak podkreślił Paweł Wojcieszak z biura Komunikacji Społecznej ARiMR, rolnicy są coraz bardziej zainteresowani możliwością dostarczenia wniosków przez internet. Jednak z badań przeprowadzanych przez Agencję wynika, że bardzo sobie cenią kontakt osobisty z pracownikami biur powiatowych, nawet jeżeli muszą stać w kolejce, by dostarczyć dokument.

Agencja kończy wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2012 r. Wnioski o dopłaty bezpośrednie za ub.r. złożyło ok. 1,36 miliona rolników. Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. (czyli od 3 grudnia ub.r.) do końca kwietnia br. ARiMR wypłaciła ponad 12,6 mld zł ponad 1,3 mln rolników. Na całkowite zakończenie wypłat ARiMR ma czas do końca czerwca.