Informowaliśmy wczoraj o imprezie zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział ARiMR w Świeradowie Zdroju. Mamy wyjaśnienia ARiMR dotyczące charakteru imprezy. Nie doczekaliśmy się natomiast wyjaśnienia na temat kosztów.

DKS ARiMR wyjaśnia:

„Informujemy, że od 12 do 13 czerwca 2013 roku w Świeradowie Zdroju odbywa się narada dyrektorów z udziałem kierownictwa ARiMR połączona z warsztatami szkoleniowymi.

Pierwszy dzień spotkania  poświęcony był  realizacji wdrażanego przez ARiMR Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  i jego wpływowi  na sukces gospodarczy hodowli Karpia w Polsce.  W obradach i warsztatach , w czasie których zaprezentowano m.in. doświadczenia w hodowli ryb słynnej spółki „Stawy Milickie” , wzięli udział dyrektorzy  OR ARiMR i pracownicy z oddziałów terenowych i centrali Agencji,  zajmujący się  wdrażaniem Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.  Pracownicy ARiMR biorący udział w „warsztatach rybackich”  postanowili też, za zgodą kierownictwa ARiMR, na ich zakończenie zorganizować sobie konkurs wędkarski.

W czasie drugiego dnia narady dyrektorów OR ARiMR z kierownictwem Agencji  podsumowana zostanie także realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  W tym wypadku omawiana będzie  m.in. możliwość obniżenia sankcji nakładanych na beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.  Pojawiły się na to szanse m.in. w związku z wejściem w życie 1 czerwca br. nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczącego funkcjonowania i rozliczania tego wsparcia.  Nowela rozporządzenia mówi m.in. o złagodzeniu sankcjach za nieterminowe składanie dokumentów służących rozliczeniu otrzymanej pomocy. Na Dolnym Śląsku problem kar i windykacji otrzymanego wsparcia w związku z nieprawidłowym korzystaniem z niej wywołał ostatnio najwięcej kontrowersji.