Chodzi o poddziałanie "wsparcie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na działanie to jest w sumie 693 mln euro.

Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednich latach - zaznaczył szef Agencji. W poprzedniej perspektywie finansowej działanie dla przetwórstwa spożywczego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dotychczas, od okresu przedakcesyjnego wypłacono na to ponad 6 mld zł, a tylko w latach 2007-2013 podpisano 1,8 tys. umów i wypłacono ponad 3,6 mld zł. W ostatnich latach powstało 361 nowych zakładów przetwórczych, zmodernizowano 906 istniejących, zakupiono 268 linii produkcyjnych, 1127 specjalistycznych środków transportu - wyliczał Gross, podsumowując efekty unijnego wsparcia dla polskiego przemysłu spożywczego.

Jak mówił prezes, grudniowy nabór wniosków skierowany jest do mikro, małych średnich firm działających w branży przetwórstwa spożywczego lub handlu hurtowego produktami rolnymi. Wysokość dotacji będzie zależała od tego czy o dofinansowanie ubiega się pojedynczy podmiot - wtedy może maksymalnie dostać 15 mln zł, czy też jest to grupa producentów rolnych lub zrzeszenie organizacji producentów - wówczas wsparcie może sięgnąć 15 mln zł. O pieniądze mogą starać się firmy i grupy działające w sektorze mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć unijne środki m.in. na modernizację budynków magazynowych, zakup specjalistycznych maszyn lub linii produkcyjnych, natomiast nie będą mogli za te środki wybudować nowych zakładów - zaznaczył prezes.

Pomoc będzie udzielane w formie refundacji do 50 proc. kosztów poniesionych na daną inwestycję.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Następnie zostaną one ocenione i przyznane zostaną punkty. Preferowane będą projekty m.in. realizowane grupowo, innowacyjne, spełniające wymogi ochrony środowiska, wykorzystujące surowce ekologiczne. Na podstawie punktów zostanie ogłoszona lista określająca kolejność pomocy.

Gross zapowiedział, że w kolejnych naborach wniosków na to działanie, pomoc będzie skierowana do rolników i domowników, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć 300 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!