Jak poinformował Artur Jewtuszek z lubuskiego oddziału ARiMR, nabór wniosków, który trwać będzie w dniach od 29 kwietnia do 10 mają br., skierowany jest do podmiotów skonsolidowanych i centrów dystrybucji oraz grup producentów rolnych i uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielni i spółek będących własnością tych grup i organizacji.

- Natomiast od 13 do 24 maja br. w naborze będą mogły uczestniczyć już wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym także firmy zajmujące się przetwórstwem roślin na produkty przeznaczone na cele energetyczne - powiedział Jewtuszek.

Pomoc finansowa pochodzi z PROW 2007-13 i jest objęta działaniem pn. "zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". O dotacje mogą ubiegać się małe i średnie firmy, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub ich dochód nie przekracza 200 mln euro rocznie.

Poziom pomocy obejmuje od 25 do 50 proc. poniesionych kosztów inwestycji. Są także limity - 50 mln zł dla firm skonsolidowanych lub centrów dystrybucji oraz 20 mln zł w pozostałych przypadkach.

Lubuscy przedsiębiorcy do końca stycznia br. zawarli 31 umów o pomoc finansową w ramach opisanego działania, ich łączna wartość to 35,89 mln zł. Dotychczas ARiMR wypłaciła im 26,73 mln zł, część umów jest w trakcie rozliczania.

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych w Lubuskiem przy udziale tego wsparcia jest m.in. wybudowanie zakładu produkcji peletu w Słońsku, zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń przez Grupę Producentów Mleka ze Strzelec Krajeńskich czy też modernizacja budynków i zakup maszyn i urządzeń służących do przetwórstwa mięsa realizowanych przez zakład w Zbąszynku. Te firmy uzyskały dotacje liczone w milionach zł.

W skali kraju ARiMR przeprowadziła pięć naborów wniosków dotyczących opisanej formy wsparcia sektora rolno-spożywczego. Dzięki tym funduszom powstało ponad 130 zupełnie nowych zakładów przetwórczych, a blisko 450 zostało rozbudowanych.

Największe inwestycje zrealizowały zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa. Otrzymały ok. 485 mln zł dofinansowania. Chętnie po unijne środki sięgały także firmy z branży owocowo-warzywnej. Agencja wypłaciła im 419 mln zł. Dalsze miejsca w tym rankingu zajęły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka - ponad 251 mln zł.

Unijne pieniądze były inwestowane w nowoczesne maszyny, urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne. Rozbudowywane były przedsiębiorstwa i systemy kontroli nad bezpieczeństwem wytwarzanej żywności.

W przypadku woj. lubuskiego wioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegóły dotyczące kryteriów i zasad ubiegania się o dotację są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Podobał się artykuł? Podziel się!