Najniższy jest kosz mechanizmu „Realizacja płatności dla producentów surowca tytoniowego wraz z przyznawaniem praw do płatności” -  72,27 zł. Zrealizowano  41 197 takich wniosków. Najdrożej kosztowała „Realizacja programów informacyjno-promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”  - 215 307,85  zł za wniosek, było ich 6.  Niewiele taniej wyniosła „Pomoc restrukturyzacyjna na rynku cukru” - 184 168,42 zł, wniosków było 11.

Średni koszt jednostkowy obsługi dla jednego wniosku wyliczono na 336,31 zł.

„Koszty ogólne działalności (utrzymania) w części WPR określono na podstawie podziału zastosowanego przy opracowywaniu Budżetu Zadaniowego, tj. przy przeliczeniu ogólnych kosztów (utrzymania) działalności ARR na ilość etatów zaangażowanych w obsługę mechanizmów WPR, określonych poprzez przypisanie dla poszczególnych mechanizmów osób bezpośrednio zaangażowanych w ich obsługę oraz, za pośrednictwem wskaźnika narzutu, osób pośrednio zaangażowanych w obsługę mechanizmów. Stosując powyższą metodologię określono koszty dotyczące działalności (utrzymania) w części WPR na poziomie 119 132 tys. PLN.

 Poszczególnym mechanizmom przypisano ilość wniosków/umów w obsłużonych 2010 roku zgodnie z informacjami uzyskanymi w ramach opracowywania Budżetu Zadaniowego.

Stosując przeliczenie kosztu obsługi poszczególnego mechanizmu na ilość wniosków/umów określono koszt jednostkowy obsługi wniosku/umowy” – wyjaśnia ARR przyjętą metodę obliczeń.

W 2010 r. wsparcie udzielone przez ARR w ramach realizacji mechanizmów WPR  i krajowych wyniosło 1,6 mld zł (w tym 0,4 mld zł stanowiła wartość gotowych artykułów  spożywczych przekazanych na pomoc żywnościową).

Podobał się artykuł? Podziel się!