Rozporządzenie uruchamiające taką pomoc zostało w tym tygodniu przyjęte przez Radę Ministrów i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Chodzi o trzecią transzę rekompensat za wycofanie produktów z rynku z przeznaczeniem ich na cele charytatywne oraz na pasze dla zwierząt i spalanie w biogazowniach.

W ramach tej pomocy będzie można wycofać 155 700 ton jabłek i gruszek oraz 18 650 ton pomidorów, ogórków, papryki słodkiej i marchwi.

Podobnie jak w poprzednio uruchomionych przez Komisję Europejską mechanizmach, beneficjentami pomocy będą mogli zostać zarówno producenci zrzeszeni w organizacjach producentów owoców i warzyw jak i producenci indywidualni.

- Agencja informuje, że możliwe jest, iż już w pierwszym dniu przyjmowania powiadomień, limit pomocy dla producentów jabłek i gruszek zostanie wyczerpany - powiedział wiceprezes. Dodał, iż "sugeruje zainteresowanym producentom jabłek, aby składali powiadomienia w poniedziałek".

Powiadomienie należy dostarczyć osobiście do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału Terenowego ARR. Zwolak zaznaczył, że nieistotna jest godzina złożenia powiadomienia, liczy się jedynie data jego złożenia, dlatego rolnicy nie muszą od rana stać w kolejkach. Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy 16 Oddziałów Terenowych.

Po zakończeniu pracy w Oddziałach zostaną podliczone wszystkie zgłoszenia i wtedy okaże się, czy nastąpi redukcja. Jeżeli w poniedziałek pula zostanie wyczerpana, Agencja we wtorek nie będzie już przyjmowała powiadomień - tłumaczył wiceprezes ARR. Informacja taka znajdzie się na stronie Agencji.

Zwolak wyjaśnił, że przepisy dotyczące rekompensat są takie same jak w przypadku poprzednich transz, takie same pozostają również stawki rekompensat. Najwyższe dostaną rolnicy, którzy przekażą produkty na cele charytatywne. Stawka ta wynosi ok. 70 gr za kilogram jabłek. Dostawca może liczyć także na ok. 70 gr za kg na pokrycie kosztów sortowania i pakowania oraz dodatkowo na pokrycie kosztów transportu.

Stawka za owoce przeznaczane na paszę dla zwierząt i na biogaz wynoszą ok. 27 gr za kilogram, a koszty transportu w tym przypadku nie są refundowane.

Łączna ilość produktów kwalifikujących się do wsparcia dla jednego producenta nie może przekroczyć 500 ton, a w przypadku organizacji producentów - 10 tys. ton. Wycofane owoce i warzywa przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji lub innych celów muszą spełniać wymagania jakości handlowej.