W grudniu zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na refundację części kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tyt. zakupu nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej. Uzyskać ją mogli plantatorzy buraka cukrowego objęci procesem restrukturyzacji sektora cukrowniczego. W terminie od 20.11 do 10.12 br., do Agencji wpłynęło ok. 3500 wniosków.

W ramach drugiego działania wnioski będzie można składać od 05.01.2010 r. – do 25.01.2010 r. Jest to pomoc skierowana do przedsiębiorców, którzy realizować będą inwestycje polegające na przetwórstwie produktów rolnych na cele energetyczne.
Każdy przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem pomocy powinien złożyć wniosek bezpośrednio w Centrali Agencji Rynku Rolnego:
Agencja Rynku Rolnego
Ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych.

10 grudnia 2009 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009, w którym wydłużone zostały terminy dotyczące realizacji inwestycji oraz wypłaty pomocy.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
- działania związane z realizacją inwestycji należy zakończyć do dnia 30 września 2011 r.,
- ostatnia możliwa wypłata pomocy przez ARR będzie dokonana najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe „Warunki przyznania i wypłaty pomocy dla działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji” można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!