Do 29 maja br. ARR przyjmuje projekty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich". Mogą je składać związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie i grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo- rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską w ramach wdrażania programów badawczych.

Za ich pośrednictwem z funduszy może skorzystać każdy pszczelarz, który jest wpisany do rejestru powiatowego lekarza weterynarii lub posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny.

W sezonie 2015/2016 beneficjenci mogą korzystać z refundacji kosztów poniesionych na następujące działania:

●zakup sprzętu pszczelarskiego, przeprowadzenie szkoleń,
●zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych,
● zakup leków do zwalczania warrozy,
●wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich
●wdrażanie programów badawczych

Budżet polskiego programu w 2016 roku wyniesie 5 516 664 euro. Organizacje oraz instytucje pszczelarskie zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie powinny złożyć projekty planowanych działań na specjalnych formularzach dostępnych na stronie internetowej ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!