O refundację mogą się ubiegać: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Refundacji podlegają koszty poniesione na:   

-    przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji

-    zakup sprzętu pszczelarskiego

-    zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

-    zakup lawet do przewozu uli

-    zakup urządzeń laboratoryjnych

-    wykonanie analiz jakości miodu

-    zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,

-    wdrażanie programów badawczych.

Podmiot (zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR) może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Podobał się artykuł? Podziel się!