Agencja przeprowadziła szeroką i profesjonalną akcję informacyjną, na bieżąco informując potencjalnych beneficjentów, poprzez wszystkie dostępne kanały informacyjne tj. prasę, radio, internet i telewizję oraz instytucje i podmioty związane z rolnictwem. We wszystkich przekazach zawarte były jednolite warunki uzyskania pomocy wynikające wprost z przepisów UE.

W warunkach polskich tylko nieliczne uprawy polowe spełniały unijne warunki uzyskania pomocy, w szczególności warzywa musiały być gotowe do zbioru ( przed 30 czerwca) i spełniać warunki jakości handlowej. Z tego powodu wniosków dot. upraw polowych było niewiele, a w wielu regionach kraju, praktycznie w ogóle. Wszystkie wnioski podlegały kontroli na miejscu ( 100 proc.).

Pojawiające się w woj. świętokrzyskim, właściwie po zakończeniu wypłat i trzy miesiące od przeprowadzenia działania , skargi i zarzuty, o niewystarczającym informowaniu, są całkowicie bezpodstawne. Godzą w dobry wizerunek Agencji. W przypadku dalszego ich kontynuowania ARR zmuszona będzie do podjęcia stosownych działań prawnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!