Różnica bagatela 19,2 mld zł! Patrząc obiektywnie, na dziś wartości skrajne należy odrzucić. Zakładając, że w następnych latach złoty będzie poruszał się w zakresie jak przez ostatnie lata (Wykres 1), lepszym przelicznikiem może być średnia z dziewięciu dotychczasowych kursów referencyjnych wynosząca 4,0180 zł/ euro (Tabela 1). W tym przypadku wartość dopłat bezpośrednich finansowanych z budżetu Unii w nadchodzącej perspektywie finansowej wyniosłaby 76,3 mld zł.

Jest też możliwy scenariusz znacznie gorszy dla wysokości dopłat. Po okresie silnego spadku wartości złotego w drugiej połowie 2008 r. i początku 2009 r. (światowy kryzys finansowy) i w drugiej połowie 2011- pierwszej połowie 2012 roku (kryzys strefy euro) nastąpi powrót do tendencji umacniania się złotówki, jaka miała miejsce w latach 2004-2008 (Wykres 1).

To może spowodować obniżenie się średniego kursu referencyjnego w nadchodzącej perspektywie nawet do 3,8 zł/euro i spadek wpływów na konta rolników do łącznej kwoty 72,2 mld złotych, czyli o 4,1 mld mniej niż by to miało miejsce przy wspomnianej dotychczasowej średniej 4,0180 zł/euro. Taki rozwój scenariusza można argumentować tym, że po światowych i europejskich zawirowaniach, które odbiły się negatywnie na naszej gospodarce, a co za tym idzie i wartości złotego, nastąpi okres powrotu światowych gospodarek na ścieżkę rozwoju. To wpłynie - podobnie jak było w latach 2004-2008- na naturalny wzrost akceptacji ryzyka i sukcesywny napływ pieniędzy do mniej rozwiniętych gospodarek takich jak Polska, powodujący długoterminowy trend umacniania się złotego.

Każde obniżenie lub wzrost średniego kursu referencyjnego wymiany z nadchodzących siedmiu lat o 10 groszy będzie powodować, że rolnicy otrzymają odpowiednio mniej lub więcej dopłat bezpośrednich o ok. 1,9 mld zł w całym okresie! Są to znaczące kwoty. W dniu ogłoszenia „sukcesu" negocjacji kurs wymiany wynosił ok. 4,17 zł/euro, odpowiadało to 79,2 mld zł w I filarze i 40,9 mld zł w II filarze. Spadek średniego kursu wymiany do wspomnianego wyżej poziomu 3,8 zł/euro może spowodować uszczuplenie środków na polskie rolnictwo w latach 2014- 2020 łącznie o bagatela 10,7 mld zł w stosunku do przeliczanych euro na złote w dniu negocjacji. Na załączonych wykresach 2,3 i 4 notowań złotego do głównych walut, od kilku- kilkunastu miesięcy trwa już wyraźny trend umacniania się złotego przerywany jedynie większymi lub mniejszymi korektami.

Podobał się artykuł? Podziel się!