7. Ochrona gleb i wód
To kontynuacja poprzedniego programu, ale z wyższą stawką płatności. Nowością jest możliwość uprawy współrzędnej międzyplonu ozimego w chmielniku. Ograniczenia powierzchniowe w płatnościach do hektara są takie, jak w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone”. Stawki dopłat w tym pakiecie wynoszą od 340 zł/ha do 380 zł/ha.

8. Strefy buforowe
To kontynuacja pakietu z poprzedniego PROW. Chodzi o zachowanie istniejących stref buforowych miedz śródpolnych o szerokości 2 i 5 metrów, licząc od brzegu cieku, wzdłuż drogi, linii lasu lub innych obrzeży oraz miedz śródpolnych.

Łączenie pakietów
W danym gospodarstwie rolnym nie można jednocześnie realizować pakietu „Rolnictwo ekologiczne” i pakietu „Rolnictwo zrównoważone”. „Rolnictwa ekologicznego” ponadto nie można łączyć z pakietem „Ochrona gleb i wód”, gdyż działania z zakresu ochrony gleb i wód są obowiązkowe (np. zachowanie jak największej powierzchni okryw roślinnej na zimę, stosowanie międzyplonów). Pozostałe pakiety rolnośrodowiskowe mogą być łączone, ale pakiet „Ekstensywne trwałe użytki zielone” nie może być realizowany na tej samej powierzchni z pakietem „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych”.

Źródło: "Farmer" 24/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!