Według posłów do PE państwa członkowskie powinny mieć prawo wyboru, czy wdrożyć system dla drobnych rolników, czy też nie (KE proponowała system obligatoryjny).

Posłowie proponują jednak, aby w tych krajach, które wdrożą system, rolnicy którzy otrzymuja mniej niż 1500 euro byli automatycznie włączani do systemu.

Według PE drobne gospodarstwa powinny otrzymać rocznie nie mniej niż 500 euro, lecz nie więcej niż 1500 euro (a nie 1000, jak proponowała KE). Powinny być także autoamtycznie wyłączane z obowiązków zazielenienia.

Roczny fundusz powinien być oparty albo na poziomie nie przekraczającym 25 proc. (a nie 15 proc. jak proponuje KE) krajowej średniej płatności lub średniej płatności na ha do 5 ha (a nie 3 ha).

Z kolei, jak propnuje PE schemat dla młodych rolników pownien byc obowiązkowy we wszystkich państwach członkwskich, a poszczególne kraje powinny przeznaczyc na pomoc dla młodych 2 proc. krajowej koperty (a nie "do 2 proc."jak było to w propozycji KE).

Podobał się artykuł? Podziel się!