Tysiąc złotych dostanie każda matka bez względu na to, ile zarabia i gdzie mieszka. Drugi tysiąc zależeć będzie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, a trzeci – od zasobności gminy i decyzji samorządowców. Rodzice mogą też otrzymać zasiłki rodzinne i inne świadczenia, które zależą od uzyskiwanych dochodów.

Dla każdego noworodka
Becikowe to jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł, który jest wypłacany przez państwo na każde urodzone dziecko. Jeżeli będą to bliźniaki lub trojaczki, to rodzice otrzymają odpowiednio dwa lub trzy tysiące złotych. O to świadczenie mogą ubiegać się wszyscy rodzice bez względu na wysokość dochodów. Nie ma także znaczenia, czy jest to ich pierwsze czy kolejne dziecko. Dodatek należy się też na dziecko urodzone w wolnym związku i samotnej matce.

Po to świadczenie można się zgłaszać tylko przez trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka. Po tym terminie wniosek nie zostanie przyjęty. Aby otrzymać becikowe, trzeba się udać do urzędu miasta, gminy lub do ośrodka pomocy społecznej. Gminy bowiem samodzielnie podejmują decyzję, kto na ich terenie zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczenia. Dlatego warto to wcześniej sprawdzić.

Wypełniony wniosek (otrzymamy go w urzędzie gminnym) o wypłacenie becikowego składa się w gminie, w której faktycznie się mieszka (a nie tam, gdzie jest się tylko zameldowanym) w wydziale wypłacającym świadczenia rodzinne. Trzeba do tego dołączyć oświadczenie, że drugi z rodziców nie odebrał już becikowego i że nie pobrało się świadczenia w miejscu zameldowania.

Jeżeli wymagane dokumenty zostaną złożone przed dziesiątym dniem miesiąca, pieniądze powinno się otrzymać do końca miesiąca. Jeżeli nastąpi to po tym terminie – becikowe będzie wypłacone do końca następnego miesiąca. Przy wypełnianiu wniosku warto zaznaczyć, w jaki sposób chcemy odebrać pieniądze (osobiście, przekazem pocztowym czy na rachunek bankowy).