Klub Poselski Twój Ruch poprosił o informację w sprawie podjętych oraz planowanych działań rządu w związku z trudną sytuacją polskich producentów i eksporterów owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską.

Przedstawił ją w Sejmie minister  rolnictwa Marek Sawicki. Jak stwierdził, w 2013 roku wartość eksportu do Rosji wyniosła 840 mln euro, w tym roku mogła wynieść nawet 1 mld euro. I chociaż wartość eksportu do Rosji to tylko 6,2 proc. wartości całego naszego eksportu, to dla poszczególnych producentów embargo stwarza trudną sytuację i mogą oni liczyć na pomoc – i ją otrzymają.

Sawicki przypomniał, jakie rozmowy w sprawie unijnych rekompensat odbył. Jak stwierdził, nie ma dnia, aby nie zajmował się tą sprawą. Od kiedy otworzył w 2008 r. rynek rosyjski, wiedział też, że ten rynek jest niepewny i szukał innych rynków. Wielką pomoc stwarzają tu fundusze promocji. Od lipca 2009 r. pozwoliły wziąć udział w 171 imprezach. Wartość eksportu wzrosła dwukrotnie. Eksportujemy do 74 państw poza UE.

Jak ocenił minister, propozycja rekompensat przedstawiona dotąd przez KE – 125 mln euro na wsparcie w całej UE – to dopiero propozycja startowa. Stwierdził, że ma świadomość, że miliarda ton produktów na cele charytatywne zagospodarować się nie da. ARR przyjmuje zgłoszenia od rolników o stratach – obecnie ma ich 7 tys. Jak zapadnie decyzja co do wysokości rekompensat, nastąpi szacowanie strat i wypłata rekompensat.

Posłowie zarzucali ministrowi pozorowanie działań i brak przygotowania postępowania w sytuacjach kryzysowych, przecież powtarzających się. Brak ciągle funduszu rekompensującego rolnikom utratę dochodów i stabilizującego rynek. Posłowie wskazali też na patologicznie wysoką cenę owoców, w porównaniu z ceną skupu, w handlu detalicznym na rynku wewnętrznym. Pytali o możliwość pomocy rolnikom ze środków „zaoszczędzonych” na pomocy krajowej w dopłatach bezpośrednich. Wskazali, że z Rosją podpisaliśmy umowę na gaz, zmuszającą nas do płacenia, nawet jeśli nie odbieramy gazu - i domagali się podobnej umowy na owoce. Czy będzie pomoc dla osób zadłużonych w bankach współpracujących z agencjami rolnymi? Czy rząd współpracuje z ministrem rolnictwa?