Przedstawiciele resortu poinformowali, że od początku realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do dnia 31 grudnia 2011 r. w ramach wszystkich działań zostało złożonych 4.515.129 wniosków o przyznanie pomocy, liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła 4.155.405. Poziom kontraktacji środków wynosi prawie 68 proc. budżetu PROW na lata 2007-2013.

Podkreślono, że najwięcej środków pochłania działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” i w związku z większym zapotrzebowaniem na środki niż wynosi budżet działania planowana jest realokacja - niewykorzystane środki z kopert wojewódzkich zostaną przekazane do jednej koperty krajowej - tym sposobem zostaną wygospodarowane środki na to działanie w wysokości około 100 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!