Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 192/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiającym specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (UE) Nr 68/2011, zawieszone zostało składanie wniosków
o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na okres od 27 lutego 2011 r. do 4 marca 2011 r. Wnioski złożone w okresie zawieszenia zostaną odrzucone.
Ponadto wnioski złożone od dnia 22 lutego 2011 r. do dnia 26 lutego 2011 r. tj. wnioski, w których przypadku decyzja o przyjęciu byłaby podejmowana w okresie zawieszenia, również zostają odrzucone.

W Polsce, w ramach instrumentu przyjęto 92 wnioski na  przechowywanie ok. 9.020 tys. ton (porównując - w 2007 roku, w Polsce, instrument ten objął 6.5 tys. ton mięsa) a  w całej UE wpłynęły  wnioski na ok. 140 tys. ton  wieprzowiny.

Od momentu uruchomienia instrumentu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, ceny wieprzowiny na rynku polskim wzrosły  ponad 10 procent.

Podobał się artykuł? Podziel się!