Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 192/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiającym specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (UE) Nr 68/2011, zawieszone zostało składanie wniosków
o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na okres od 27 lutego 2011 r. do 4 marca 2011 r. Wnioski złożone w okresie zawieszenia zostaną odrzucone.
Ponadto wnioski złożone od dnia 22 lutego 2011 r. do dnia 26 lutego 2011 r. tj. wnioski, w których przypadku decyzja o przyjęciu byłaby podejmowana w okresie zawieszenia, również zostają odrzucone.

W Polsce, w ramach instrumentu przyjęto 92 wnioski na  przechowywanie ok. 9.020 tys. ton (porównując - w 2007 roku, w Polsce, instrument ten objął 6.5 tys. ton mięsa) a  w całej UE wpłynęły  wnioski na ok. 140 tys. ton  wieprzowiny.

Od momentu uruchomienia instrumentu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, ceny wieprzowiny na rynku polskim wzrosły  ponad 10 procent.