Takie dane szefowa resortu rozwoju regionalnego przedstawiła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach. Przywołała dane Komisji Europejskiej z 17 sierpnia, zgodnie z którymi Komisja wypłaciła dotąd państwom członkowskim w sumie 96,2 mld euro, z czego blisko 21 mld euro - Polsce.

Na kolejnych miejscach plasują się Hiszpania i Niemcy, które uzyskały z KE kwoty ponaddwukrotnie mniejsze - odpowiednio 10,3 i 9,08 mld euro. Kolejna w zestawieniu Portugalia otrzymała ponad 7,2 mld euro, a Węgry i Czechy odpowiednio 6,7 mld euro i 5,8 mld euro. Grecja dostała dotąd blisko 5,7 mld euro.

Środki przekazane dotychczas Polsce to 32 proc. alokacji zaprogramowanej dla Polski w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-13. Średni poziom płatności z KE dla państwa członkowskiego w stosunku do jego alokacji wynosił w sierpniu tego roku 28 proc.

W takim procentowym zestawieniu Polska lokuje się wśród unijnych państw w środku stawki. Zestawienie to jednak - według przedstawicieli resortu rozwoju regionalnego - nie pokazuje rzeczywistej skali wysiłku inwestycyjnego kraju.

Estonia, która otrzymała z KE 40 proc. przyznanych jej funduszy, uzyskała kwotę ok. 15 razy mniejszą niż Polska. Litwa, która również otrzymała 40 proc., otrzymała ok. 7,5 razy mniej od Polski, a Irlandia (38 proc.) prawie 73 razy mniej.

Według minister, bardziej miarodajne jest zestawienie krajów z największymi budżetami unijnymi. Wśród tych państw czołówka jest wyrównana, przy czym Polska ma ponad 2,5 razy większy budżet od Niemiec i 3 razy większy od Portugalii.

W latach 2007-13 Polska ma otrzymać z UE prawie 68 mld euro, czyli ok. 270 mld zł. Rozdzielono już ponad 80 proc. tej puli, w tym 66,3 proc. w zawartych umowach - reszta to pieniądze zarezerwowane na zatwierdzone już projekty. Do 4 września na inwestycje współfinansowane z funduszy UE przeznaczono ponad 253,5 mld zł, z czego fundusze UE to prawie 175 mld zł.

Bieńkowska powiedziała, że w kolejnej unijnej perspektyw finansowej (2014-2020) Polska nadal będzie "ogromnym biorcą" unijnych pieniędzy; być może trochę większym niż w obecnym okresie. Minister namawiała samorządy, aby już teraz wypracowywały projekty, dla których będą szukać unijnego wsparcia w nowej perspektywie.