Gwałtowna wichura przeszła nad południowym Mazowszem i częścią woj. łódzkiego 14 lipca ub. roku. Na Mazowszu ucierpiały najbardziej powiaty: radomski, przysuski, białobrzeski.

W rok po zdarzeniu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski przypomniał na konferencji prasowej w Radomiu, że straty odnotowano w ponad 2,7 tys. gospodarstwach, na powierzchni 11 tys. hektarów. Zniszczeniu uległo ok. 13 tys. tuneli foliowych, w których uprawiano głównie paprykę.

Według wojewody mazowieckiego dla producentów papryki, którzy stracili całe swoje uprawy, ważna była pomoc długofalowa m.in. w postaci refundacji kosztów przywrócenia potencjału rolnego.

Rolnicy z regionu radomskiego złożyli 338 wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Agencja podpisała 286 umów na ponad 22,1 mln zł; do tej pory 200 rolników otrzymało ponad 14,4 mln zł. Pieniądze te wykorzystano głównie na zakup maszyn i urządzeń rolniczych (72 proc.). Około 13 proc. wniosków dotyczyło odtworzenia plantacji wieloletnich, 11 proc. przywrócenia infrastruktury technicznej w gospodarstwach (tunele foliowe, utwardzenia placów). Pieniądze te pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ocenie wojewody dzięki temu wsparciu udało się podnieść kulturę produkcji rolnej w regionie dotkniętym przez klęskę. - Ten region stopniowo nie tylko odbudowuje się z ubiegłorocznych szkód, ale modernizuje swoją produkcję. Powstaje tutaj stopniowo coś w rodzaju klastra warzywno-paprykowego - powiedział Kozłowski. Dodał, że tego rodzaju działania mogą w przyszłości liczyć na wsparcie finansowe z UE.

Kozłowski podkreślił, że w ocenie ekspertów z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, tegoroczna produkcja papryki w tym regionie będzie rekordowa. - To pokazuje, że z zeszłorocznej klęski rolnicy umieli się podnieść, a my staraliśmy się im w tym pomóc - powiedział wojewoda.

Zastępca dyrektora mazowieckiego oddziału ARiMR Włodzimierz Konecki powiedział, że rolnicy, którzy jeszcze nie skorzystali z tego rodzaju wsparcia, mogą je uzyskać, bo we wrześniu lub październiku prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków.