Wśród nich uwzględniono kilka programów, które mogą zainteresować rolników i mieszkańców wsi. Są to m.in.:
- System Zielonych Inwestycji, część 2 Biogazownie rolnicze  - planowany termin naboru wniosków: III kwartał
- System Zielonych Inwestycji, część 3  Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę - planowany termin naboru wniosków: III kwartał
- System Zielonych Inwestycji, część 4 Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) - planowany termin naboru wniosków:  II kwartał
- Ochrona przyrody i krajobrazu, wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - planowany termin naboru wniosków:  III kwartał 2012
- Edukacja ekologiczna, wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - planowany termin naboru wniosków: I kwartał.
Podobał się artykuł? Podziel się!